Znaleziono 5 artykułów

Mieczysław Sośniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy zawodowe w odpowiedzialności odszkodowawczej Mieczysław Sośniak s. 4-14
Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym Mieczysław Sośniak s. 19-31
Wokół prawnej problematyki szkód sportowych Mieczysław Sośniak s. 22-33
"Konflikty w czasie norm cywilnoprawnych", M. Sośniak, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Sośniak (aut. dzieła rec.) s. 59-60
"Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym", M. Sośniak, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Sośniak (aut. dzieła rec.) s. 141-143