Znaleziono 4 artykuły

Anna Sobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym Anna Sobczak s. 7-30
Wpływ procesu europeizacji na współpracę między instytucjami lokalnymi w miastach europejskich : analiza porównawcza Krakowa i Glasgow Anna Sobczak s. 45-66
"Die Anfänge der Christianisierung Polens auf dem Hintergrund der slavischen Missionsgeschichte des frühen Mittelalters", Bernhard Stawiewski, hg. von Anna Sobczak, Reimund Haas, Manfred Clauss, ("Forschungen zur Volkskunde", 61), Münster 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Manfred Clauss (aut. dzieła rec.) Reimund Haas (aut. dzieła rec.) Anna Sobczak (aut. dzieła rec.) Bernhard Stawiewski (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Wpływ kompetencji kierownika projektu na sukces zarządzania projektem Anna Sobczak s. 243-254
    Zacytuj
  • Udostępnij