Znaleziono 16 artykułów

Genowefa Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marketing Orientation of Small Firms During Polish Economy Transformation Genowefa Sobczyk s. 53-59
Z problematyki funkcjonowania sfery usług w Niemieckiej Republice Demokratycznej Genowefa Sobczyk s. 53-68
Analiza bazy materialno-technicznej wybranych branż i przedsiębiorstw usługowych Genowefa Sobczyk Krzysztof Wróblewski s. 101-118
Rozwój usług bytowych w czterdziestoleciu PRL Genowefa Sobczyk s. 141-169
Kierunki i formy postępu techniczno-organizacyjnego w usługach Genowefa Sobczyk s. 145-162
Próba ustalenia rejonów popytu na usługi bytowe w Polsce Genowefa Sobczyk Mieczysław Sobczyk s. 155-173
Istota sezonowości produkcji Genowefa Sobczyk s. 169-182
Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego Genowefa Sobczyk s. 171-184
Motywy i ograniczenia e-zakupów odzieży i obuwia w Polsce Genowefa Sobczyk Sara Supryn s. 176-191
Wpływ dekoniunktury gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych w regionie lubelskim : w świetle badań ankietowych Genowefa Sobczyk s. 179-188
Marketingpraktik vom polnischen small business Genowefa Sobczyk s. 215-224
System finansowy i prawno-organizacyjny a rozwój nieuspołecznionej działalności usługowej Genowefa Sobczyk s. 221-236
Projekcja uwarunkowań rozwoju usług w latach dziewięćdziesiątych Genowefa Sobczyk s. 223-239
Źródła konkurencyjności rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw Genowefa Sobczyk s. 257-266
Analiza sytuacyjna polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw Genowefa Sobczyk s. 269-279
Podstawy formowania strategii rozwoju usług bytowych Genowefa Sobczyk s. 305-328