Znaleziono 5 artykułów

Karolina Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Magdalena Syrkiewicz-Świtała s. 177-185
Problematyka zaburzeń odżywiania w ocenie adolescentów Mateusz Grajek Sandra Kryska Anna Rej Karolina Sobczyk s. 187-198
Cyberprzemoc wśród małoletnich internautów: świadomość, występowanie i zapobieganie Mateusz Grajek Kamila Mazgaj-Krzak Małgorzata Olejniczak-Nowakowska Karolina Sobczyk s. 201-211
Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym Karolina Sobczyk Magdalena Syrkiewicz-Świtała Michał Wróblewski s. 225-232
Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Dorota Szałabska Michał Wróblewski s. 265-276