Znaleziono 11 artykułów

Mieczysław Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie w świetle spisów powszechnych Mieczysław Sobczyk s. 55-74
Ilościowe i jakościowe zmiany rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce Mieczysław Sobczyk s. 79-105
Oszczędności pieniężne ludności województwa lubelskiego w PKO w latach 1966-1970 Mieczysław Sobczyk s. 117-139
Próba ustalenia rejonów popytu na usługi bytowe w Polsce Genowefa Sobczyk Mieczysław Sobczyk s. 155-173
Wielowymiarowa analiza statystyczna Mieczysław Sobczyk s. 159-170
Proces starzenia się ludności wiejskiej województwa lubelskiego w latach 1950-1968 Mieczysław Sobczyk s. 175-192
Zagadnienie prognozowania plonów w świetle literatury Mieczysław Sobczyk s. 183-200
Dynamika i struktura zatrudnienia w Lublinie w latach 1965-1975 Mieczysław Sobczyk s. 183-197
Wielkość i sezonowość wahania produkcji i skupu mleka w woj. lubelskim w latach 1957-1963 Mieczysław Sobczyk s. 195-218
Leasing as a Form of Financing Development Projects Mieczysław Sobczyk s. 225-235
Statystyczne metody prognozowania Mieczysław Sobczyk s. 337-354