Znaleziono 3 artykuły

Joanna Sobczykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tytuły utworów muzycznych nazywające pozamuzyczne cechy utworu Joanna Sobczykowa s. 68-82
O pewnym typie nazw utworów muzycznych Joanna Sobczykowa s. 83-96
"Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka", Joanna Sobczykowa, Katowice 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Joanna Sobczykowa (aut. dzieła rec.) s. 217-225