Znaleziono 12 artykułów

Piotr Sobolczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Manieryzm, "poetyka" "queer" i subwersje mitów Piotr Sobolczyk s. 77-105
Kognitywna vs. Kognicyjna? : Poetyka vs. Poietyka? Piotr Sobolczyk s. 88-100
Jak jest zrobiony feministyczny kamp? Pamela Robertson Piotr Sobolczyk (tłum.) s. 103-126
Sylleps/zy autobiografizm Piotr Sobolczyk s. 114-122
    Zacytuj
  • Udostępnij
GayRL czy QueeRL? Piotr Sobolczyk s. 119-128
Chiron Miron (i człowiek Tadeusz) Piotr Sobolczyk Tadeusz Sobolewski (aut. dzieła rec.) s. 122-126
Hermeneutyka tak, ale jaka? Piotr Sobolczyk s. 151-157
    Zacytuj
  • Udostępnij
Hermetyczne pornografie Białoszewskiego Piotr Sobolczyk s. 165-181
    Zacytuj
  • Udostępnij
Homoseksualność i polityka liberalnej inkluzji : "Senność" Wojciecha Kuczoka Piotr Sobolczyk Wojciech Kuczok (aut. dzieła rec.) s. 171-181, 233
"Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii", Piotr Sobolczyk, Toruń 2005 : [recenzja] Marcin Bajko Piotr Sobolczyk (aut. dzieła rec.) s. 235-244
Sławiński, Białoszewski, interpretacja Piotr Sobolczyk s. 238-261
Homogotycki skandal według Michała Choromańskiego Piotr Sobolczyk s. 239-262