Znaleziono 1 artykuł

Éva Somogyi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Magyarország Történeti kronológiája Kezdetktöl 1970-ig. [Chronologia historyczna Węgier od poczatku do roku 1970.]", red. gł. Kálmán Benda ; tomy 1-4 pod red. László Solymosi, Katalin Péter, Éva Somogyi, Ferenc Glatz, Budapest 1981-1982 : [recenzja] Bronisław Nowak Kálmán Benda (aut. dzieła rec.) Ferenc Glatz (aut. dzieła rec.) Péter Katalin (aut. dzieła rec.) László Solymosi (aut. dzieła rec.) Éva Somogyi (aut. dzieła rec.) s. 395-397