Znaleziono 4 artykuły

Hanna Soroka-Potrzebna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości, w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP, w latach 2006-2013 Hanna Soroka-Potrzebna s. 175-186
Znaczenie kompetencji na rynku pracy Hanna Soroka-Potrzebna s. 201-208
Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców : szansa czy zagrożenie? Hanna Soroka-Potrzebna s. 262-268
Poziom przedsiębiorczości sektora MSP w województwie zachodniopomorskim Hanna Soroka-Potrzebna s. 345-353
    Zacytuj
  • Udostępnij