Znaleziono 2 artykuły

Alicja Sosnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podejście projektowe w tworzeniu i realizacji strategii innowacji w przedsiębiorstwie Alicja Sosnowska s. 13-28
Inteligencja strategiczna a dążenie do społecznej odpowiedzialności firmy Alicja Sosnowska s. 25-33