Znaleziono 6 artykułów

Alicja Spaleniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka Akademicka i jej czytelnicy : próba podsumowania na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Alicja Spaleniak s. 3-4, 61-69
Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Alicja Spaleniak Żaneta Szerksznis s. 6-7, 79-94
"Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : materiały konferencyjne, Poznań 19-20 marca 1998", red. Halina Ganińska, Poznań 1998 : [recenzja] Alicja Spaleniak Halina Ganińska (aut. dzieła rec.) s. 95-97
Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1999 Alicja Spaleniak s. 123-139
"Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej : informator", oprac. Grażyna Lewandowicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Alicja Spaleniak Grażyna Lewandowicz (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Projekt poprawy polskiego systemu bibliotek szkół wyższych poprzez rozwój strategii doradztwa : materiały z konferencji Kielce-Ameliówka 17-19 marca 1997", Kielce 1997 : [recenzja] Alicja Spaleniak s. 166-169