Znaleziono 1 artykuł

M. F. Spiridonow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o poddaństwie włościan na Białorusi w XVI w. : (w związku z pracą M. F. Spiridonowa, Zakrieposzczenije kriestianstwa Biełarusii (XV-XVI ww.), Nawuka i technika, Minsk 1993, s. 220) Jan Jurkiewicz M. F. Spiridonow (aut. dzieła rec.) s. 95-105