Znaleziono 7 artykułów

Józef Spors

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojewodowie Polski dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego. Część II Józef Spors s. 17-48, 199
Urzędnicy terytorialni i nadworni na Pomorzu Zachodnim w XII i pierwszej połowie XIII w. Józef Spors s. 17-35
Kwestia datowania lokacji trzynastowiecznego miasta na prawie lubeckim w Słupsku Józef Spors s. 33-46
Uwagi nad genezą urzędu wojewody dzielnicowego w Polsce XII - początku XIII wieku : (uwagi polemiczno-krytyczne i próba nowego objaśnienia genezy urzędu) Józef Spors s. 185-208
Głos w dyskusji o związkach politycznych Pomorza Zachodniego z Rusią Józef Spors s. 203-206
Wojewodowie Polski dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego. Część I Józef Spors s. 353-370
"Podział dzielnicowy Polski według statutu Bolesława Krzywoustego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy seniorackiej", Józef Spors, Słupsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Józef Spors (aut. dzieła rec.) s. 755-756