Znaleziono 23 artykuły

Justyna Sprutta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea kalokagatii w starogreckim wychowaniu Justyna Sprutta s. 13-20
Ideał nauczyciela według Jana Chrzciciela de La Salle Justyna Sprutta s. 17-25
Edukacja klas niższych w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku Słowa Justyna Sprutta s. 27-46
Edukacja dziecka w wybranych dziełach malarstwa Justyna Sprutta s. 53-57
Wychowawcza rola religijnego teatru średniowiecznego Justyna Sprutta s. 55-62
Z dziejów szkolnego teatru jezuickiego na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku Justyna Sprutta s. 57-77
Ikona Wprowadzenia Przenajświętszej Bogarodzicy do świątyni Justyna Sprutta s. 93-101
Ikona maryjna typu Eleusa Justyna Sprutta s. 105-124
Ikony Matki Bożej Hodegetrii Justyna Sprutta s. 125-152
Królewskość Maryi w ikonach Justyna Sprutta s. 126-130
Najstarsze przedstawienia Matki Bożej Justyna Sprutta s. 151-157
Teologia ikony Świętej Rodziny Justyna Sprutta s. 166-171
Ikona Matki Bożej Oranty Justyna Sprutta s. 173-183
Maryjne ikony akatystowe Justyna Sprutta s. 184-206
Maryja jako "Tota Pulchra" : na granicy teologii i sztuki Justyna Sprutta s. 193-207
Gloryfikacja władzy ziemskiej w ikonie Justyna Sprutta s. 197-212
Ikona Matki Bożej Bolesnej (Nieustającej Pomocy) : historia i teologia Justyna Sprutta s. 203-218
Matka Boża a Eucharystia w ikonach Justyna Sprutta s. 210-218
Akt wcielenia w ikonie : (na podstawie wybranych ikon) Justyna Sprutta s. 225-235
Maryja jako typ Kościoła w ikonach "Wniebowstąpienia" i "Zesłania Ducha Świętego" Justyna Sprutta s. 237-259
Ikona Matki Bożej Pneumatofory Justyna Sprutta s. 238-246
Wizerunek Maryi w pobożności Sodalicji Mariańskich w świetle czasopisma "Sodalis Marianus" Justyna Sprutta s. 383-391
Św. Jan Chrzciciel jako Anioł Pustyni w malarstwie ikonowym Justyna Sprutta s. 393-402