Znaleziono 1 artykuł

Barbara Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prace z literatury polskiej i czeskiej na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Janusza Pelca, indeks nazwisk oprac. Barbara Stępień, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Ressel Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Barbara Stępień (aut. dzieła rec.) s. 221-224