Znaleziono 44 artykuły

Marian Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka o literaturze a polonistyka uniwersytecka Marian Stępień s. 1-11
Kazimierz Kelles-Krauz o sztuce i literaturze Marian Stępień s. 67-97
Konspiracyjne dyskusje literackie (1939-1945) Marian Stępień s. 71-100
"Koło Literacko-Artystyczne Litart. (1926-1935). Z życia literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim", Marian Stępień, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 95
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian Stępień s. 105-109
Książka wśród czytelników Marian Stępień Bogusław Sułkowski (aut. dzieła rec.) s. 107-111
Polska krytyka literacka w Związku Radzieckim 1917-1937 Marian Stępień s. 109-154
Kim jest człowiek? Marian Stępień Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 121-127
Pochwała olimpiady polonistycznej Marian Stępień s. 127-131
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
Nad "Dziennikiem" Jana Lechonia Marian Stępień s. 141-180
Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki Marian Stępień s. 143-176
"Nowe perspektywy socjologii literatury", Marian Stępień, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 144
Strategia, taktyka - i etyka Marian Stępień s. 150-155
Sztuka - społeczeństwo - polityka Marian Stępień Władysław Loranc (aut. dzieła rec.) s. 166-170
"Ignacy Fik. 1904-1942", Marian Stępień, Warszawa 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 166
"Kierunki badań nad literaturą współczesną. Stan i potrzeby", Marian Stępień, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 166
"Kontrowersje mało znane", Marian Stępień [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177
"Jak Wierzyński pisał książkę o Chopinie", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 185
"Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918-1939", Marian Stępień, Kraków 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 185
Koło Literacko-Artystyczne Litart (1926-1935) : z życia literackiego na Uniwersytecie Jageillońskim Marian Stępień s. 191-214
"Nad autoportretem Józefa Wittlina", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 193
"Antymonie historyzmu : / na marginesie dyskusji literackich lat 1945-1948 Izabela Szubert Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 195
"Jan Hempel jako komentator literatury polskiej", Marian Stępień, "Ruch Literacki" z. 5 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 203
"Życie literackie w Polsce w latach 1944-1969", Marian Stepień, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 220
"Teoria i krytyka literatury w pracach Leona Winiarskiego", Marian Stępień, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 227
"Ostatni poemat" Tadeusza Hołuja Marian Stępień s. 235-244
"Echa radzieckich programów literackich w polskiej krytyce lewicowej lat 1918-1939", Marian Stępień [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 236
O radzieckiej polonistyce Marian Stępień s. 241-252
"„Jak grecka tragedia” : pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1948)", Marian Stępień, Kraków 2005 : [recenzja] Dariusz Kulesza Marian Stepień (aut. dzieła rec.) s. 241-249
"O prawdziwy obraz wsi. / Z dyskusji krytycznoliterackich lat trzydziestych Izabela Jarosińska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 242
"W poszukiwaniu trafnej formuły raelizmu", Marian Stępień, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 246
"Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki", Marian Stępień, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 257
"Marek Hłasko. (1934-1969)", Marian Stępień, "Ruch Literacki" z. 1 (1981) : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 263
"Wybór pism krytycznych", Ignacy Fik, opracował i wstępem opatrzył mgr. Andrzej Chruszczyński, Warszawa 1961, Książka i Wiedza, s. XXXVI, 576 : [recenzja] Marian Stępień Andrzej Chruszczyński (aut. dzieła rec.) Ignacy Fik (aut. dzieła rec.) s. 266-279
"Lata 1949-1955 w doświadczeniach krytyki literackiej", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki", nr 5 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 279
"Maria Dąbrowska w Polsce Ludowej. Szkic problematyki", Marian Stępień, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 279
"Problemy literatury w pracach Ludwika Krzywickiego", Marian Stępień, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 281
"Ze stanowiska lewicy. Studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej lat 1919-1939", Marian Stępień, Kraków 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 281
"Twórczość Tadeusza Hołuja", Marian Stępień, Warszawa 1985: [recenzja] Anna Bujnowska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 303
"Kazimierz Brodziński", Alina Witkowska, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 14, ss. 362, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. + errata na wklejce; "Antoni Malczewski", Maria Dernałowicz, indeks zestawił Lech Sokół, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 13, ss. 226, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr.; "Narcyza Żmichowska", Marian Stępień, redagowała i indeks zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 16, ss. 520 + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Lech Sokół (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Marian Stępień (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich", tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, pod redakcją Samuela Fiszmana i Krystyny Sierockiej, przy współudziale Tadeusza Kołakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich i Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Marian Stępień Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 336-344
"Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939", oprac. Marian Stępień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 363-370
"Генезис социалистического реализма. Из опыта южнославянских и западнославянских литератур", Д. Ф. Марков, Москва 1970, Издательство «Наука», ss. 308 : [recenzja] Marian Stępień Д. Ф. Марков (aut. dzieła rec.) s. 372-378