Znaleziono 13 artykułów

Piotr Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy konserwatorskie rezerwatów archeologiczno-architektonicznych Wawelu Piotr Stępień s. 39-45
Przeniesienie i adaptacja budynku dawnego Urzędu Celnego w Niedzicy Piotr Stępień s. 43-44
Wawelska rocznica Piotr Stępień s. 71-73
Konserwacja detalu architektonicznego w warunkach szczególnego zagrożenia ekologicznego Piotr Stępień s. 87-90
Konserwacja reliktów rotundy św.św. Feliksa i Adaukta na Wawelu Piotr Stępień s. 91-101
Konserwacja reliktów murów Zamku Wawelskiego : prace w latach 1986-1988 Piotr Stępień s. 153-159
Metody i technologie konserwacji kamienia we Włoszech - przegląd doświadczeń i tendencji Piotr Stępień s. 172-179
Niedzica - zamek, woj. nowosądeckie Lesław Lakwaj Piotr Stępień s. 203-204
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konserwacja wielkich zabytków antycznych Rzymu w latach 1981-1987 Piotr Stępień s. 235-243
Zastosowanie tynków szerokoporowatch do konserwacji zasolonych murów na przykładzie sieni wjazdowej Zamku na Wawelu Roman Kozłowski Piotr Stępień s. 273-280
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konserwacja portali gotycko-renesansowych we wnętrzach Zamku na Wawelu Piotr Stępień s. 299-310
Konserwacja kamiennego detalu architektonicznego Zamku na Wawelu : prace w latach 1984-1986 Piotr Stępień s. 304-312
Problemy konserwacji obiektów architektonicznych z dolomitu na przykładzie barokowych bram w ogrodzeniu Katedry Wawelskiej Roman Kozłowski Janusz Magiera Piotr Stępień s. 338-346