Znaleziono 3 artykuły

Margot Stańczyk-Minkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym Margot Stańczyk-Minkiewicz s. 203-216
Terroryzm - "zderzenie cywilizacji", czy "rozłam wewnątrzkulturowy"? Margot Stańczyk-Minkiewicz s. 355-360
"Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych", Piotr Ebbig, Radosław Fiedler, Artur Wejkszner, Sebastian Wojciechowski, Poznań 2007 : [recenzja] Margot Stańczyk-Minkiewicz Piotr Ebbig (aut. dzieła rec.) Radosław Fiedler (aut. dzieła rec.) Artur Wejkszner (aut. dzieła rec.) Sebastian Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 375-376