Znaleziono 16 artykułów

Bogdan Stańkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus Chrystus : ostateczne słowo Ojca Angelo Amato Bogdan Stańkowski (tłum.) s. 7-22
Per una pedagogia di ricupero dei ragazzi disadattati : l'esperienza salesiana nel contesto italiano Bogdan Stańkowski s. 69-79
Relacje konfliktowe w środowisku wychowawczym : badania empiryczne wśród nauczycieli-studentów WSFP "Ignatianum" w Krakowie Bogdan Stańkowski s. 151-167
Salezjański system wychowania młodzieży : możliwe wypaczenia Bogdan Stańkowski s. 187-194
Nauczyciel „uwikłany” w system Paulina Koperna Bogdan Stańkowski (aut. dzieła rec.) Joanna M. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 199-205
"La mediazione educativa familiare. Una risorsa formativa per le famiglie separate, divorziate e ricostituite", Chiara Sirignano, Roma 2010 : [recenzja] Bogdan Stańkowski Chiara Sirignano (aut. dzieła rec.) s. 201-203
System prewencyjny w praktyce salezjanów prowincji krakowskiej : wyniki badań na podstawie analizy miesięcznika "Wiadomości Inspektorialne" (2001-2005) Bogdan Stańkowski s. 231-245
"Salesiani di don Bosco in Italia. 150 anni di educazione", a cura di Francesco Motto, Roma 2011 : [recenzja] Bogdan Stańkowski Francesco Motto (aut. dzieła rec.) s. 237-238
Współczesna rodzina podhalańska : wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży - wyniki badań empirycznych Bogdan Stańkowski s. 239-260
"Zacznijmy od człowieka. Pedagogika w poszukiwaniu nowych kontekstów dla integracji i rozwoju społeczno-kulturowego", Bogdan Stańkowski, Kraków 2014 : [recenzja] Mirosław Stanisław Wierzbicki Bogdan Stańkowski (aut. dzieła rec.) s. 264-266
    Zacytuj
  • Udostępnij
Godność osoby : implikacje na polu wychowawczym Bogdan Stańkowski s. 341-352
Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie Bogdan Stańkowski s. 411-422
Franciszek Salezy jako wychowawca i pedagog Morand Wirth Bogdan Stańkowski (tłum.) s. 421-456
Rola przedmiotów szkolnych w wychowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie wielokulturowym Bogdan Stańkowski s. 447-460
"Wyzwania szkolnej codzienności", red. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski, Kraków 2015 : [recenzja] Jiří Prokop Bogdan Stańkowski (aut. dzieła rec.) Joanna M. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 455-458
Zachowania ryzykowne młodzieży : formy prewencji w szkole salezjańskiej w świetle badań ankietowych Bogdan Stańkowski s. 547-565