Znaleziono 7 artykułów

Renata Staśko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zajęcia techniczne w gimnazjum – oczekiwania uczniów Marta Ciesielka Renata Staśko Anna Łudzik s. 45-50
Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum Marta Ciesielko Renata Staśko s. 65-70
Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej Marta Ciesielka Karolina Czerwiec Renata Staśko s. 143-150
Blog w kształceniu technicznym Marta Ciesielka Agata Osmenda Renata Staśko s. 158-163
Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli - w zakresie metodologii i metod badań naukowych = Students - Future Teachers' Knowledge and Attitude in the Area of Methodology of Research and Research Methods Karolina Czerwiec Katarzyna Potyrała Renata Staśko s. 170-178
Specyfika kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze taktyczno-technicznym jednostek ochrony przeciwpożarowej Tomasz Krukowski Renata Staśko Robert Wolański s. 187-196
Warsztaty techniczno-przyrodnicze a kształcenie kompetencji społecznych studentów – przyszłych nauczycieli i uczniów szkół podstawowych Karolina Czerwiec Renata Staśko s. 202-208