Znaleziono 3 artykuły

Roman Stadtrucker

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preverovanie vedomostí žiakov v odbornom predemete na strednej odbornej škole s využitím PC Milan Duris Roman Stadtrucker s. 57-66
Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu pomocou interaktívnych elektronických úloh Milan Duris Roman Stadtrucker s. 127-133
Formatívne hodnotenie žiakov s využitím informačných a komunikačných technológií Milan Duris Roman Stadtrucker s. 158-163