Znaleziono 21 artykułów

Marian Stala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między "zamkiem duszy" a "domkiem mego ciała" : doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej Marian Stala s. 3-36
Po stronie prawdy : o jednym ze słów używanych przez Miłosza Marian Stala s. 18-26
Człowiek, światło, słowo : z problematyki wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego Marian Stala s. 33-41
Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli... Marian Stala s. 46-62
W poszukiwaniu młodopolskiego paradygmatu metafory Marian Stala s. 55-93
Od czarnego słońca do ciemnego świecidła Marian Stala s. 105-121
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Marian Stala Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 117-125
"Od czarnego słońca do ciemnego świecidła", Marian Stala, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 120
Prywatna summa przygód Nowej Fali Marian Stala s. 121-126
Poza ziemią Ulro Marian Stala s. 134-154
"Pejzaż człowieka : młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele", Marian Stala, Kraków 1994 : [recenzja] Gabriela Matuszek Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 186-190
"Wśród szyfrów transcendencji : szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku", Wojciech Gutowski, Toruń 1994 : [recenzja] Marian Stala Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 211-221
">>Nad wodą wielką i czystą<<", Marian Stala, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 225
"Wobec czasu i poza czasem. Uwagi o >>Stances<< Wincentego Brzozowskiego", Marian Stala, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 226
"Instynkt harmonii. (Wokół programu estetycznego >>Museionu<<)", Marian Stala, "Zeszyty Naukowe UJ". DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Prussak Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 255
"Instynkt harmonii. (Wokół programu estetycznego >>Museionu<<)", Marian Stala, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 311
"W poszukiwaniu młodopolskiego paradygmatu metafory", Marian Stala, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 338
"Surrealna wyobraźnia i poezja", Małgorzata Baranowska, indeks nazwisk oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Stala Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 350-355
"Metafora w liryce Młodej Polski : metamorfozy widzenia poetyckiego", Marian Stala, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Paszek Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 392-396
"Człowiek, światło, słowo", Marian Stala, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Maria Prussak Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 406
"Parodia i wartość. O jednym z nurtów młodej prozy lat siedemdziesiątych", Marian Stala [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 425