Znaleziono 6 artykułów

Jan M. Stanik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Jan M. Stanik s. 5-6
Wzory zachowań nauczycieli na zjawisko przemocy wobec dzieci Jan M. Stanik s. 7-20
Wstęp Jan M. Stanik s. 7-10
Psychologia i prawo : węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne Jan M. Stanik s. 13-98
"Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym", praca zbiorowa pod red. Jana M. Stanika, Katowice 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jan M. Stanik (aut. dzieła rec.) s. 82-88
"Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników", Marek Lubelski, Jan M. Stanik, Leon Tyszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Julian Leszczyński Marek Lubelski (aut. dzieła rec.) Jan M. Stanik (aut. dzieła rec.) Leon Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 94-102