Znaleziono 4 artykuły

Lucyna Stankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzymskie bóstwo akwatyczne Tiberinus w epickiej narracji "Annales" Enniusza Lucyna Stankiewicz s. 47-55
Molucrum - ciąża molarna młodej dziewczyny: Afraniusz, "Virgo" 338-340 Lucyna Stankiewicz Wiesław Suder s. 163-175
Locus sententiosus w komedii rzymskiej Lucjusza Afraniusza Lucyna Stankiewicz s. 193-203
Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator", pod red. Lucyny Stankiewicz, Wrocław 2004 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Lucyna Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 262-265