Znaleziono 13 artykułów

Agata Stankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poezja jako doświadczenie wewnętrzne : Aleksander Wat o "epifanii naturalnego" : (na marginesie "Mojego Wieku") Agata Stankowska s. 23-51
Przedustawny porządek wyobraźni Zbigniewa Bieńkowskiego Agata Stankowska s. 35-59
Głos Miłosza w sporze o "niezrozumialstwo" jako ponowiony wybór tradycji : wokół nieujawnionych intertekstów szkiców "Przeciw poezji niezrozumiałej" i "Postscriptum" Agata Stankowska s. 55-74
Trop w imadle historii idei : o literaturoznawczej koncepcji symbolu Agata Stankowska s. 69-81
Wyobraźnia Pana Cogito Agata Stankowska s. 96-111
"Żywa śmierć", czyli kłopoty ze skończonością Agata Stankowska s. 102-108
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ironiczna siła podmiotu Agata Stankowska s. 120-127
Elipsa : byt możliwy do zaktualizowania Agata Stankowska s. 126-136
Próbowanie poematu prozą, czyli dylematy i roszczenia badacza genologii Agata Stankowska s. 175-187
"Pokolenie 68 : studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych : na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego", Małgorzata Anna Szulc Packalén, Warszawa 1997 : [recenzja] Agata Stankowska Małgorzata Anna Szulc Packalén (aut. dzieła rec.) s. 209-215
Litanijny obraz świata : od paradygmatyki formy ku historii hermeneutyki form litanijnych w poezji polskiej Agata Stankowska Marta Ewa Rogowska (aut. dzieła rec.) Witold Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 211-218
"Białoszewski sylleptyczny", Elżbieta Winiecka, Poznań 2006 : [recenzja] Agata Stankowska Elżbieta Winiecka (aut. dzieła rec.) s. 218-226
"Poezji nie pisze się bezkarnie : z teorii i historii tropu poetyckiego", Agata Stankowska, Poznań 2007 : [recenzja] Piotr Michałowski Agata Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 240-247