Znaleziono 3 artykuły

Natalia Stankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola plastyki w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim Anna Donder Natalia Stankowska s. 72-81
Pedagogika społeczna i pedagogika specjalna wobec edukacji osób niepełnosprawnych Natalia Stankowska Adam Stankowski s. 325-333
Edukacja w placówkach penitencjarnych (opinie, interpretacje pedagogiczne) Natalia Stankowska s. 383-390