Znaleziono 29 artykułów

Marek Starowieyski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 89-96
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 91-98
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Waldemar Siwiński Henryk Skorowski Marek Starowieyski s. 93-102
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 119-128
Biuletyn patrystyczny Józef Naumowicz Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Tomasz Waliszewski Jerzy Wojtczak s. 125-134
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 129-140
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Marek Starowieyski s. 133-143
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Emil Stanula Marek Starowieyski s. 133-142
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Emil Stanula Marek Starowieyski s. 137-148
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Janina Starowieyska Marek Starowieyski s. 143-155
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Marek Starowieyski s. 143-155
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Jerzy Wojtczak s. 145-152
Izydor z Sewilli i apokryfy Marek Starowieyski s. 151-157
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Jerzy Sobkowiak Marek Starowieyski s. 151-162
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Marek Starowieyski Danuta Tum s. 153-161
Biuletyn patrystyczny Lidia Domaszewicz Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki Andrzej Ring Marek Starowieyski Katarzyna Urbaniak s. 159-171
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Urszula Korab Stanisław Longosz Czesław Mazur Kazimierz Obrycki Bożena Rostkowska Marek Starowieyski Danuta Tum s. 163-179
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Marek Starowieyski s. 165-177
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 171-186
Biuletyn patrystyczny Włodzimierz Godlewski Stanisław Kalinkowski Marek Starowieyski s. 173-180
Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Marek Starowieyski s. 177-200
Biuletyn patrystyczny Jan Barcz Stanisław Kalinkowski Robert Koss Marek Starowieyski s. 179-186
"Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia Achikara. Grota skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego", trans. A. Tronina, ed. A. Tronina, M. Starowieyski : [recenzja] Małgorzata Skowronek Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) A. Tronina (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Apokryfy syryjskie : Historia i Przysłowia Achikara : Grota skarbów : Apokalipsa Pseudo-Metodego", red. Antoni Tronina, Marek Starowieyski, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Czytania patrystyczne w "Liturgii godzin" Marek Starowieyski s. 241-251
Konferencja o męczennikach Lyońskich z 177 r. : Lyon, 20-23 IX 1977 r. Marek Starowieyski s. 249-252
"Ioannis Caesariensis presbyteri et grammatici Opera quae supersunt", edidit Marcellus Richard, appendicem suppediente Michaele Abineau, Turnhout-Leuven 1977 : [recenzja] Michael Aubineau Marek Starowieyski Marcellus Richard (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Apokryfy Nowego Testamentu", red. Marek Starowieyski, Lublin 1980 :[recenzja] J.W. Rosłon Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 308-309
"Ojcowie żywi, tom I-IV", oprac. Marek Starowieyski, Kraków 1978-1980 : [recenzja] Wincenty Myszor Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 363-366