Znaleziono 1 artykuł

Beata Starzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klasyfikacja instrumentarium zarządzania jakością na potrzeby doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach Marta Grabowska Beata Starzyńska s. 515-524