Znaleziono 33 artykuły

Piotr Stasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tezy o felietonie Piotr Stasiński s. 34-45
Semiotyka kultury literackiej Piotr Stasiński s. 57-65
"Autor - podmiot literacki - bohater" : XIX Konferencja Teoretycznoliteracka w Gołuniu Piotr Stasiński s. 71-80
"Intertekstualność jako problem poetyki historycznej" Piotr Stasiński s. 74-92
"Album fotograficzne" Kazimierza Chłędowskiego z krakowskiego "Kraju" (1869-1871) : sprzeczności między pragmatyką felietonu a orientacją dziennika Piotr Stasiński s. 75-94
O kronikach tygodniowych Antoniego Słonimskiego w "Wiadomościach Literackich" (1927-1939) Piotr Stasiński s. 89-123
Formacja do życia według rad ewangelicznych Piotr Stasiński s. 89-100
"Poetyka a konteksty społeczne" : (XXI Konferencja Teoretycznoliteracka) Piotr Stasiński s. 100-108
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński "Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej" t. 61, Wrocław 1982 : [recenzja] Daria Nałęcz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 111-113
O książce Stanisława Frybesa "W krainie groteski" Piotr Stasiński Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 123-128
Metafora jako model Richard H. Brown Piotr Stasiński (tłum.) s. 123-144
"Międzywojnie w oczach publicystów i badaczy po roku 1945", Andrzej Chruszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Piotr Stasiński Andrzej Chruszczyński (aut. dzieła rec.) s. 140
XX Konferencja Teoretycznoliteracka : Rynia, kwiecień 1981 Piotr Stasiński s. 146-157
Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego Piotr Stasiński s. 147-173
O autorytetach w nauce : na marginesie pracy Janusza Goćkowskiego "Autorytety społeczeństwa uczonych" Piotr Stasiński s. 152-156
"Idea >>kultury proletariackiej<< w okresie międzywojennym", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Piotr Stasiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 152
"Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich", Jonathan Culler, Tłum.M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Piotr Stasiński Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 189
"Komunikacja literacka a instytucja publiczności", Krzysztof Dmitruk, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Piotr Stasiński Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Spór o poezję", Autorzy: W.Paźniewski, i in., Red. S.Piskor, Kraków 1977 : [recenzja] Piotr Stasiński s. 204
"Tezy o felietonie", Piotr Stasiński, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 207
"Kultura i poznanie", Jerzy Kmita, Warszawa 1985 : [recenzja] Piotr Stasiński Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 250
"Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza", Czesław Karkowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Piotr Stasiński Czesław Karkowski (aut. dzieła rec.) s. 253
">>Robotnik<< 1933-1939. Koncepcja kultury w organie socjalistycznej opozycji", Alina Kowalczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Piotr Stasiński Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 263
"Od Heideggera do Derridy aż po przypadek: podwojenie a język (poetycki)", Joseph N. Riddel, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Piotr Stasiński Joseph N. Riddel (aut. dzieła rec.) s. 269
Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu grupy roboczej literaturoznawców Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych Piotr Stasiński s. 296-298
"O wypowiedzi przewrotnej - wstępnie", Piotr Stasiński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 308
"Istota tragedii", Maxwell Anderson, Tłum. J.Mach, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Piotr Stasiński Maxwell Anderson (aut. dzieła rec.) s. 321
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J.L.Austina", Jerzy Szymura, Kraków 1982 : [recenzja] Piotr Stasiński Jerzy Szymura (aut. dzieła rec.) s. 351
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 379
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Piotr Stasiński Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"Juliusz Słowacki pyta o godzinę", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Piotr Stasiński Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 417
"Marzec i dwie dyskusje na uboczu", Piotr Domański, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Piotr Stasiński Piotr Domański (aut. dzieła rec.) s. 441