Znaleziono 2 artykuły

I. Stasiewicz-Jasiukowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego", I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2009 : [recenzja] Rafał Kupczak I. Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami", pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków-Warszawa 2004 : [recenzja] Iwona M. Dacka I. Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 224-225