Znaleziono 25 artykułów

Krystyna Stasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie Krystyna Stasiewicz s. 43-44
Sprawozdanie z sesji naukowej poświeconej Marii Konopnickiej i Feliksowi Nowowiejskiemu Krystyna Stasiewicz s. 75-79
"Zagadki autorskie literatury polskiego baroku", Władysław Magnuszewski, Zielona Góra 1977 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 77-81
"Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582", wstęp, przekład i komentarze Jadwiga Ambrozja Kalinowska, Olsztyn 1992 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Jadwiga Ambrozja Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 90-94
[Historia literatury polskiej... : odpowiedź na ankietę] Krystyna Stasiewicz s. 95-100
"O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z „Monitora” (1765-1772)", Ignacy Krasicki, wstęp i oprac. Jadwiga Rudnicka, Olsztyn 1995 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Wojciech Ciesielski Zbigniew Fras Lech Gizelbach Edward Martuszewski Jerzy Przeracki Krystyna Stasiewicz Bohdan Łukaszewicz s. 139-169
Herod-baba : Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska Krystyna Stasiewicz s. 171-181
"Pisarki polskie epok dawnych", pod red. Krystyny Stasiewicz, Olsztyn 1998 : [recenzja] Antoni Czyż Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-181
Źródła i materiały do biografii Elżbiety Drużbackiej Krystyna Stasiewicz s. 173-182
"Elżbieta Drużbacka : najwybitniejsza poetka czasów saskich", Krystyna Stasiewicz, Olsztyn 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-188
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Zakład Filologii Polskiej (1982-1983) Krystyna Stasiewicz s. 195-197
"Zagadki i rozmaite pytania służące zabawie i nauce : antologia polskiej zagadki literackiej", wybrał, oprac. i wstępem i przypisami opatrzył Jan Mirosław Kasjan, Toruń 1992 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Korespondencja Stanisława Herakliusza Lubomirskiego z Ludwikiem XIV, z lat 1674-1678 Krystyna Stasiewicz s. 219-225
Mowa Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wygłoszona z okazji nominacji Jana Stefana Wydżgi na pieczętarza koronnego Krystyna Stasiewicz s. 291-297
Potępienie czy gloryfikacja? : Ignacego Krasickiego stosunek do sarmatyzmu Krystyna Stasiewicz s. 305-313
"Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich", praca zbiorowa pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2000 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 469-471
Był wśród nas historyk ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc (6 X 1935 - 27 XII 2010) Krystyna Stasiewicz s. 503-506
Moje wspomnienie Krystyna Stasiewicz s. 570-572
"Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe", cz. I: 1766-1768, cz. II: 1769-1772, zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 573-577
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach 2005-2009 Krystyna Stasiewicz Ryszard Tomkiewicz s. 581-586
"Litewskie wydanie listów hrabiego Jana Tyszkiewicza z podróży do Afryki Troki 2010 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Virgilijus Poviliūnas (aut. dzieła rec.) Irena Senulienė (aut. dzieła rec.) Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 599-603
Sprawozdanie z sesji naukowych poświęconych Janowi Kochanowskiemu Krystyna Stasiewicz s. 601-603
Obchody Roku Ignacego Krasickiego Krystyna Stasiewicz s. 671-679
"Geografia Polski Marcina Kromera", Roman T. Marchwiński, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Roman T. Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 690-693