Znaleziono 5 artykułów

Marcin Stasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bitwa na przedpolach Warszawy", Lech Wyszczelski, Warszawa 2000 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Lech Wyszczelski (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Zapomnieni żołnierze Hitlera", Jarosław W. Gdański, Warszawa 2005 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Jarosław W. Gdański (aut. dzieła rec.) s. 193-199
Radziecka broń pancerna w okresie wojny polsko-bolszewickiej Marcin Stasiewicz s. 201-205
"Galicja Wschodnia 1920", Michał Klimecki, Warszawa 2005, Dom Wydawniczy "Bellona", ss. 225 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Michał Klimecki (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Sowietsko-polskije wojny. Wojenno-politiczeskoje protivostojanije 1918-1939 gg., Michaił I. Meltiuchow, Moskwa 2001 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Michaił I. Meltiuchow (aut. dzieła rec.) s. 264-270