Znaleziono 6 artykułów

Jacek Staszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jacek Staszewski s. 3
Wielka wojna północna i jej skutki Jacek Staszewski s. 11-20
55 lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Jacek Staszewski s. 24-35
Elekcja 1697 roku Jacek Staszewski s. 73-92
Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego (1764 r.) Jacek Staszewski s. 131-144
Na granicy z Prusami Książęcymi Jacek Staszewski s. 219-227