Znaleziono 9 artykułów

Krystyna Stebnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Empedokles i jego "Katharmoi" Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 9-30
Nowe spojrzenie na teatr grecki : (o pracach Oliviera Taplina w związku z jego nową książką Comic Angels and Other Approaches to Greek Drama through Vase-Paintings, Clarendon Press, Oxford 1993, s. 127) Krystyna Stebnicka Olivier Taplin (aut. dzieła rec.) s. 143-149
Empedokles und seine "Katharmoi" : Zusammenfassung Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 150-151
Bibliografia prac Izy Bieżuńskiej-Małowist za lata 1988-1995 Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 151-153
Tò ήθoς έζ είδους, τò είδος έζ ήθoυς. Wygląd czystego Greka w literaturze greckiej okresu drugiej sofistyki Krystyna Stebnicka s. 157-173
Historiografia w drugiej sofistyce Krystyna Stebnicka s. 327-343, 492
Kobieca dextrarum iunctio w rzymskiej sztuce nagrobnej Krystyna Stebnicka s. 419-423
Z listów do Izy Bieżuńskiej-Małowist Krystyna Stebnicka s. 451-467, 493
„La Bibliothèque d'Apollodore”, trad. Jean-Claude Carrière, Bertrand Massonie, Paris 1991 : [recenzja] Krystyna Stebnicka Jean-Claude Carrière (aut. dzieła rec.) Bertrand Massonie (aut. dzieła rec.) s. 753-755