Znaleziono 5 artykułów

Mieczysław Stec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy konserwacji wczesnośredniowiecznych reliktów gipsowych Mieczysław Stec Władysław Zalewski s. 54-59
Metoda przenoszenia sgraffit na przykładzie fragmentu sgraffita z Zagrodna Mieczysław Stec s. 90-97
Konserwacja renesansowych sgraffit z Zagrodna Mieczysław Stec s. 127-138
Odkrycie i konserwacja malowideł ściennych w kościele św. Marcina w Jaworze Mieczysław Stec s. 277-283
Konserwacja sgraffit i wykusza kamienicy "Pod Przepiórczym Koszem" w Legnicy Mieczysław Stec s. 313-323