Znaleziono 8 artykułów

Piotr Steczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyczno-polityczna wizja Europy Jana Pawła II i Benedykta XVI Piotr Steczkowski s. 133-148
"Teokracja papieska 1073–1378 : myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników", Adam Wielomski, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Steczkowski Adam Wielomski (aut. dzieła rec.) s. 156-160
"Penitencjaria apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie", Piotr Steczkowski, Rzeszów 2013 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Piotr Steczkowski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Il conflitto fra foro interno e foro esterno nel diritto matrimoniale del CIC", Piotr Steczkowski, Roma 1998 : [recenzja] Wojciech Góralski Piotr Steczkowski (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Zasady stosowania prawa kościelnego : wybrane aspekty Piotr Steczkowski s. 265-278
Posługa charytatywna proboszcza : podstawy kanoniczno-prawne Piotr Steczkowski s. 323-334
Szafarz sakramentu bierzmowania Piotr Steczkowski s. 331-341
"Quando il matrimonio e nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli", Paolo Bianchi, Mediolan 1998 : [recenzja] Paolo Bianchi Piotr Steczkowski s. 339-343