Znaleziono 3 artykuły

Andrzej P. Stefańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa", św. Tomasz z Akwinu, tł. A. P. Stefańczyk, Lublin 2013 : [recenzja] Natalia Kunat Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Andrzej P. Stefańczyk (aut. dzieła rec.) s. 91-95
Pater familias Andrzej P. Stefańczyk s. 207-227
"Komentarz do >Hermeneutyki< Arystotelesa", Św. Tomasz z Akwinu, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Św. Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Andrzej P. Stefańczyk (tłum.) s. 345-350