Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Stefański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zbawczy i kosmiczny wymiar aktu liturgicznego : pojęcie liturgii wg Jana Pinska Jerzy Stefański s. 7-46
Redakcja posoborowego "Martyrologium Romanum" z 2001 roku Jerzy Stefański s. 23-38
Wielki Jubileusz 2000 w perspektywie historyczno-liturgicznej Jerzy Stefański s. 23-33
Sakrament chorych w pracach II Soboru Watykańskiego Jerzy Stefański s. 53-92
Spotkanie z Chrystusem uzdrawiającym w sakramencie chorych Jerzy Stefański s. 79-104
Miejsce i rola pia exercitia w służbie Bożej Jerzy Stefański s. 145-170
L'Instructio de institutione liturgica in seminariis nel contesto della situazione odierna del rinnovamento liturgico Jerzy Stefański s. 161-176
Redakcja Konstytucji o "Liturgii świętej" przełomem odnowy życia religijnego w Kościele (1963-2003) Jerzy Stefański s. 189-201
"Geschichte der Liturgie im Westen und osten", Hermann A. J. Wegmann, Regensburg 1979 : [recenzja] Jerzy Stefański Hermann A. J. Wegmann (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Pobożność ludowa w świetle dokumentów liturgicznych Jerzy Stefański s. 253-263
Rola consilium w posoborowej reformie liturgicznej Jerzy Stefański s. 291-310
"Ankunft Gottes und Handeln des Menschen : Thesen über Kult und Sakrament", R. Schaeffler, P. Hünermann, Herder-Freiburg 1977 : [recenzja]; "Anthropologie dese Kults : die Bedeutung des Kults für das Überleben des Menschen", Herder-Freiburg 1957 : [recenzja] R. Schaeffler Jerzy Stefański P. Hünermann (aut. dzieła rec.) s. 303-305