Znaleziono 3 artykuły

Marian Stefański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótkookresowa prognoza popytu rynkowego na przykładzie sprzedaży telewizorów w województwie lubelskim Michał Jarmuł Marian Stefański s. 63-72
Problemy kształtowania skali produkcji Piotr Karpuś Marian Stefański s. 435-450
Uwarunkowania i strategie działania przedsiębiorstw drobnej wytwórczości Piotr Karpuś Marian Stefański Andrzej Żuk s. 437-460