Znaleziono 5 artykułów

Piotr Stefaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów wspólnoty Tercjarek dominikańskich w Płocku Piotr Stefaniak s. 3-15
Z dziejów relikwii świątobliwej Ofki Piastówny, dominikanki raciborskiej Piotr Stefaniak s. 45-58
"Dzieje klasztoru mniszek dominikańskich w Piotrkowie Trybunalskim", Piotr Stefaniak, Piotrków Trybunalski 2009 : [recenzja] Daniel Warzocha Piotr Stefaniak (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Wokół wznowienia Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu Piotr Stefaniak s. 421-427
"Księżna Anna Śląska 1204-1265 w służbie ludu śląskiego i Kościoła", Władysław Bochnak, Wrocław 2007 : [recenzja] Piotr Stefaniak Władysław Bochnak (aut. dzieła rec.) s. 474-475