Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Stelmachowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy duszpasterstwa polonijnego Andrzej Stelmachowski s. 13-23
Prymas Polski jako mąż stanu Andrzej Stelmachowski s. 19-23
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora Andrzej Stelmachowski s. 23-24
"Odpowiedzialność cywilna za niedobory (manka)", S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) Mieczysław Piekarski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 72
"Polemika... z projektem kodeksu cywilnego", Andrzej Stelmachowski, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym", Andrzej Stelmachowski, Warszawa 1957 : [recenzja] Tadeusz Biełous Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 96-100