Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Stempa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia chrześcijańskiej rachuby lat Tomasz Stempa s. 107-116
Początki piśmiennictwa słowiańskiego oraz tłumaczeń na język cerkiewno-słowiański : cerkiewno-słowiańskie tłumaczenia, historia i rozwój Tomasz Stempa s. 391-411