Znaleziono 9 artykułów

Barbara Stempczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostojewski o malarstwie rosyjskim Barbara Stempczyńska s. 3-11
O prozie Michaiła Kuzmina Barbara Stempczyńska s. 19-27
Kategoria "epickości" w nowelistyce rosyjskiej początku XX wieku Barbara Stempczyńska s. 20-28
Między modernizmem a ekspresjonizmem : (o powieści Leonida Andrejewa "Szaszka Żegulow") Barbara Stempczyńska s. 21-29
Dostojewski i rosyjska tradycja artystyczna pierwszej połowy XIX wieku Barbara Stempczyńska s. 25-37
Z obserwacji nad wczesną prozą Aleksandra Grina Halina Chałacińska-Wiertelak Barbara Stempczyńska s. 33-41
"Siostry krzyżowe" A. Riemizowa : próba interpretacji Barbara Stempczyńska s. 41-52
"Nadbrzeżne" i "Smutek pól" Siergieja Siergiejewa-Ceńskiego w poszukiwaniu hipotezy godziwego istnienia Barbara Stempczyńska s. 43-53
"Cytat malarski" w powieściach Fiodora Dostojewskiego ("Idiota", "Biesy", "Młodzik") Barbara Stempczyńska s. 67-84