Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Stempowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Listy Jerzego Stempowskiego do Janiny i Wacława Kościałkowskich Jerzy Stempowski s. 131-167
Z archiwum Jerzego Stempowskiego Jerzy Stempowski s. 177-190
W szpitalu starozakonnym na Czystem Jerzy Stempowski s. 178-181
Sytuacja moralna kontynentu Jerzy Stempowski s. 182-190
Korespondencja Jerzego Stempowskiego i Aleksandra Wata Jerzy Stempowski Aleksander Wat s. 253-266
Korespondencja Giedroyc - Stempowski Wacław Lewandowski Jerzy Giedroyć (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Jerzy Stempowski (aut. dzieła rec.) s. 271-277
"Szkice literackie. T.1: Chimera jako zwierzę pociągowe: 1929-1941. T.2: Klimat życia, klimat literatury: 1948-1968", Jerzy Stempowski, Wybór i oprac. J.Timoszewicz, Warszawa 1988 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Stempowski (aut. dzieła rec.) s. 362
Jerzego Stempowskiego zapiski nie tylko intymne Piotr Rambowicz Jerzy Stempowski (aut. dzieła rec.) s. 403-409, 418