Znaleziono 12 artykułów

Krzysztof Stepnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Sienkiewiczu : mowy, kazania, wiersze Krzysztof Stępnik s. 15-48
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Opowiadania o Legionach : (1914-1917) Krzysztof Stępnik s. 55-73
Metafory paradygmatyczne w powieściach historycznych Kraszewskiego : okres 1833-1863 Krzysztof Stępnik s. 55-80
Metafory rewolucji w literaturze polskiej lat 1905-1914 Krzysztof Stępnik s. 59-82
Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" : okres dwudziestolecia międzywojennego Krzysztof Stępnik s. 69-79
"Radziwiłłowie : obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne", praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Stępnika, Lublin 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Legenda Legionów", Krzysztof Stępnik, Lublin 1995 : [recenzja] Zbigniew Kloch Krzysztof Stepnik (aut. dzieła rec.) s. 190-194
Drobne formy narracyjne w literaturze krajowej Krzysztof Stępnik s. 257-270
"Drobne formy narracyjne w literaturze krajowej (przyczynek genologiczny do gawędy wierszowanej)", Krzysztof Stępnik, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 337
"Metafory paradygmatyczne w powieściach historycznych Kraszewskiego. Okres 1833-1863", Krzysztof Stępnik, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 337
"Filozofia metafory", Krzysztof Stępnik, Lublin 1988 : [recenzja] Dorota Sosnowska Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 362