Znaleziono 2 artykuły

Piotr Sterczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gra w utratę kontroli : słaba podmiotowość, kwestionowanie racjonalności i problematyzowanie utożsamienia w narracyjnych grach komputerowych Piotr Sterczewski s. 49-58
Czytanie gry : o proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier komputerowych Piotr Sterczewski s. 210-228