Znaleziono 4 artykuły

Anatol Stern

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Legendy naszych dni", Anatol Stern, Kraków 1969 : [recenzja] Janusz Stradecki Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 163
"Poezja zbuntowana : szkice i wspomnienia : wyd.2 rozszerzone i poprawione", Anatol Stern, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 163
"Głód jednoznaczności i inne szkice", Anatol Stern, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 220
"Dom Apollinaire'a. Rzecz o polskości i rodzinie poety", Anatol Stern, Kraków 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 259