Znaleziono 1 artykuł

Alfred Stirnemann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Das gemeinsame Credo. 1600 Jahre seit dem Konzil von Konstantinopel", wyd. Th. Piffl-Perčević, A. Stirnemann, Insbruck-Wien 1983 : [recenzja] Leonard Górka Theodor Piffl-Perčević Alfred Stirnemann s. 184-185