Znaleziono 26 artykułów

Rafał Stobiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łódzki ośrodek badań historii najnowszej na historiograficznej mapie Polski Rafał Stobiecki s. 3-9
Rok 1945 w polskiej debacie historycznej Rafał Stobiecki s. 5-17
Spory wokół 1914 roku w wybranych polskich syntezach historycznych ostatniego stulecia Rafał Stobiecki s. 5-17
Historycy polscy na uchodźstwie na Międzynarodowych Kongresach Nauk Historycznych Rafał Stobiecki s. 75-93
Kapłan ortodoksyjnego bolszewizmu : filozofia dziejów Nikołaja Bucharina Rafał Stobiecki s. 81-101
Koncepcje dziejów Polski w powojennej historiografii polskiej Rafał Stobiecki s. 101-109
"Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK : 1939-1945", Grzegorz Mazur, Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Stobiecki Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Materiały pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 9, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Kozieł Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Pierwsza rzecz, która pociąga mnie jako historyka, to przekonanie, że nie wie się wszystkiego" : z Profesorem Piotrem S. Wandyczem rozmawiają Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki Sławomir M. Nowinowski Rafał Stobiecki Piotr S. Wandycz s. 163-168
"Lenin. Politiczeskij portriet w dwuch knigach", Dmitrij Wołkogonow, Moskwa 1994 : [recenzja] Rafał Stobiecki Dmitrij Wołkogonow (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908-1955)", Zbigniew Romek, Warszawa 1997 : [recenzja] Rafał Stobiecki Zbigniew Romek (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy", Klaus Bachmann, Wrocław 2005 : [recenzja] Rafał Stobiecki Klaus Bachmann (aut. dzieła rec.) s. 199-204
"Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów", Rafał Stobiecki, Łódź 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo. Eseje i artykuły", Hans-Ulrich Wehler, wybór i posł. Robert Traba, Warszawa 2001 : [recenzja] Rafał Stobiecki Robert Traba (aut. dzieła rec.) Hans-Ulrich Wehler (aut. dzieła rec.) s. 218-222
Pierwszy numer "Przeglądu Nauk Historycznych" : [recenzja] Rafał Stobiecki s. 222-224
"Feliks Koneczny (1862-1949). Życie i działalność", Piotr Biliński, Warszawa 2001 : [recenzja] Rafał Stobiecki Piotr Biliński (aut. dzieła rec.) s. 222-228
"Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.", Rafał Stobiecki, Poznań 2005 : [recenzja] Tadeusz Radzik Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Stalin", Edward Radziński, przekł. I. Lewandowska, M. Jagiełło, Warszawa 1996 : [recenzja] Rafał Stobiecki M. Jagiełło (aut. dzieła rec.) I. Lewandowska (aut. dzieła rec.) Edward Radziński (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Andrzeja Feliksa Grabskiego droga do historii historiografii Rafał Stobiecki s. 235-243
Jaka pamięć Polski Ludowej jest nam potrzebna? Rafał Stobiecki s. 239-250
"Uniwersytet Wrocławski w latach centralizmu stalinowskiego 1950-1955", Teresa Suleja, Wrocław 1995 : [recenzja] Rafał Stobiecki Teresa Suleja (aut. dzieła rec.) s. 244-248
Z posiedzenia Komitetu Redakcyjnego "Dziejów Najnowszych" oceniającego "Dzieje Najnowsze" za lata 1996-1997 Wojciech Materski Rafał Stobiecki s. 251-258
"Władysław Konopczyński. Historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880-1952)", Piotr Biliński, Warszawa 1999 : [recenzja] Rafał Stobiecki Piotr Biliński (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Jak się pisało o historii... Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu", Magdalena Mikołajczyk, Kraków 1998 : [recenzja] Rafał Stobiecki Magdalena Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 268-272
Interdycyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Rafał Stobiecki s. 297-300
Na straży tradycji narodowych – emigracyjna historiografia „niezłomnych” (w związku z książką Rafała Stobieckiego, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.) Mikołaj Tyrchan Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 551-554