Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Stoga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Henryk Krajewski – Patriota, Obywatel, Adwokat Andrzej Stoga s. 18-20
Kronika adwokatury : sprawozdanie z działalności Muzeum Adwokatury Polskiej (okres listopad 1988 - marzec 1990) Andrzej Stoga s. 79-80
Adwokaci polscy : ofiary NKWD w ZSRR - 1940 r. Andrzej Stoga s. 99-102
Kronika Muzeum Adwokatury Polskiej : (okres: listopad 1987 - listopad 1988) Andrzej Stoga s. 108-109
Iluzjonistyczne malowidła Macieja Mejera w Świętej Lipce i ich znaczenie w sztuce polskiej XVIII w. Andrzej Stoga s. 519-527